Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

fou
4718 a2b0 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viagabrynia gabrynia
fou
Od czekania dusza rdzewieje.
— Carlos Ruiz Zafon "Cień wiatru"
Reposted frommajkey majkey viacomiendolirica comiendolirica
fou

June 24 2017

fou
8276 43e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagabrynia gabrynia
fou
0457 ffc1
Reposted fromcalifornia-love california-love viagabrynia gabrynia
fou

Złość, żal i zazdrość nie zmienią innych, zmienią Ciebie.

— Shannon L. Adler
Reposted frommefir mefir viaeternaljourney eternaljourney
fou
3135 1b58
fou
Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— Edward Stachura
fou
1407 9759 500
fou
1559 5ba2
fou
2338 104a 500
fou
9207 a0ef 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabezwladnie bezwladnie
fou
Miłość nie przynosi ze sobą cierpień. Cierpienie przynosi instynkt posiadania, który jest zaprzeczeniem miłości. 
— Antoine de Saint-Exupery
fou
1492 c207 500
Reposted frommessclew messclew viacomiendolirica comiendolirica

June 22 2017

fou
fou
0924 9ac2
Reposted fromtfu tfu viacudoku cudoku
fou
Reposted frombluuu bluuu viacudoku cudoku
fou
0155 79f3 500
universe expressing itself as a human
Reposted fromspiritual spiritual viasoulwax soulwax

June 20 2017

fou
Twoje chowanie się w cień nie służy światu. Nie ma nic mądrego w kurczeniu się po to, aby inni nie poczuli się niepewnie w twojej obecności. Gdy odsłonimy nasze wewnętrzne światło, nieświadomie pozwolimy też innym, aby uczynili to samo. Gdy wyzwolimy się z własnego strachu, samą swoją obecnością będziemy automatycznie wyzwalać innych.
fou

Świat nie potrzebuje kolejnych ludzi chowających się w cień. Czas przestać się ukrywać i zacząć się wyróżniać. Czas przestać potrzebować i zacząć przewodzić. Czas zacząć dzielić się swoimi darami, zamiast je chomikować lub udawać, że się ich nie ma.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl