Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

fou
3395 ddd8 500
Reposted fromkyte kyte viabezwladnie bezwladnie

June 15 2017

fou
3726 72a5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacoeurina coeurina
fou
3020 1be6 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasoulwax soulwax
fou
5751 5410 500
fou
4243 7d52 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaupinthesky upinthesky
2933 8b7a 500
Reposted fromfreakish freakish viacomiendolirica comiendolirica
fou
5100 74fe 500
fou
8500 5422
fou
2189 bfa8
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaupinthesky upinthesky

June 14 2017

fou
...po prostu żyj dniem dzisiejszym. Tylko dziś jest ważne. Wczoraj może nas zepchnąć w żale i smutek. Jutro może spowodować, że będziemy się bać. Lecz z dziś, z tym jednym dniem życia, poradzimy sobie.
— Regina Brett
fou
Życie nie musi być łatwe. Gorzej, jeśli jest nudne.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viacudoku cudoku
fou
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viacudoku cudoku
fou
9069 472a
fou
9228 67ba
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viadusix dusix
fou
6376 c70b
fou
7230 3857 500
fou

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
fou
2927 1e96 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoeurina coeurina
fou
2849 daa1 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacoeurina coeurina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl