Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

fou
6964 cf10
Reposted frommariola mariola viarabarbarowy rabarbarowy
fou
5158 182b 500
Reposted frombabyface babyface viarabarbarowy rabarbarowy
fou
Czasami bierzemy na siebie całą winę tylko po to, żeby druga osoba mogła czuć się dobrze, a my zbywamy to krótkim “ja sobie jakoś poradzę”. A później lądujemy na kozetce psychiatrycznej zastanawiając się, co poszło nie tak.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaupinthesky upinthesky
fou
fou
fou
Człowiek dojrzały odpuszcza, nie mści się. Pielęgnując krzywdę, krzywdzi samego siebie. Życie jest zbyt krótkie, żeby się kłócić. Lepiej liczyć swoje błogosławieństwa i dbać o ludzi, których kochasz.
— Kayah
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaupinthesky upinthesky
9014 0394
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viacoeurina coeurina

May 18 2019

fou
0077 4de2 500
Anna Ciarkowska 
Reposted fromhormeza hormeza viacomiendolirica comiendolirica

May 17 2019

fou
Bądź sobie pochmurny, ale nie rób deszczu.
— Phoebe Buffay, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viazupson zupson
fou
Chciałabym być inna, odważniejsza.
— Jane Fonda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
fou
6111 5e4d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacoeurina coeurina

May 16 2019

fou

May 15 2019

fou
I treat myself like I would my daughter. I brush her hair, wash her laundry, tuck her in goodnight. Most importantly, I feed her. I do not punish her. I do not berate her, leave tears staining her face. I do not leave her alone. I know she deserves more.
I know I deserve more.
— Michelle K., I Know I Deserve More.
Reposted fromhwaiting hwaiting viaSilentForest SilentForest
fou
You can’t expect yourself to go from a negative mentality to a positive one overnight, but every time you correct a bad thought you are growing! So focus on your growth, not the fact that you aren’t “there” yet.
Reposted fromhwaiting hwaiting viaSilentForest SilentForest
fou
5133 63dc 500
Reposted fromsoftboi softboi viaadlerek12 adlerek12
fou
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viacannellle cannellle
fou
4572 760c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacannellle cannellle
fou
Czasami najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić dla siebie to: nie myśleć, nie zastanawiać się, nie wyobrażać sobie, nie zadręczać się. Tylko oddychać i mieć nadzieję, że wszystko ułoży się jak najlepiej.
fou
1276 bbae 500
Reposted fromtoganja toganja viaadlerek12 adlerek12
fou
To co po nas zostaje, to energia z relacji z drugim człowiekiem. Ważne, co zostawiliśmy z siebie w innych.
— Lidia Popiel
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl