Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

fou
0091 e7f5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacudoku cudoku
fou
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
fou
6636 4d3d
Reposted fromkarahippie karahippie viadusix dusix
1348 f3a1

June 25 2017

fou
5847 d104
Reposted fromkotowate kotowate viacomiendolirica comiendolirica
fou
4772 d2f6 500
Reposted fromnyaako nyaako viagabrynia gabrynia
fou
5944 92b1 500
everything will be ok.
Reposted frommysoul mysoul viagabrynia gabrynia
fou
8665 ad1c 500
pokaż proszę
Reposted frommysoul mysoul viagabrynia gabrynia
fou
fou
fou
fou
4718 a2b0 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viagabrynia gabrynia
fou
Od czekania dusza rdzewieje.
— Carlos Ruiz Zafon "Cień wiatru"
Reposted frommajkey majkey viacomiendolirica comiendolirica
fou

June 24 2017

fou
8276 43e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagabrynia gabrynia
fou
0457 ffc1
Reposted fromcalifornia-love california-love viagabrynia gabrynia
fou

Złość, żal i zazdrość nie zmienią innych, zmienią Ciebie.

— Shannon L. Adler
Reposted frommefir mefir viaeternaljourney eternaljourney
fou
3135 1b58
fou
Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— Edward Stachura
fou
1407 9759 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl