Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

fou
Reposted fromshakeme shakeme viawwannie wwannie

July 17 2019

fou
Reposted frombluuu bluuu
5339 22f8 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viawwannie wwannie
fou
We don't see things as they are, we see them as we are.
— Anaïs Nin
fou
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viafoodforsoul foodforsoul
fou
Not everything is supposed to become something beautiful and long-lasting. Sometimes people come into your life to show you what is right and what is wrong, to show you who you can be, to teach you to love yourself, to make you feel better for a little while, or to just be someone to walk with at night and spill your life to. Not everyone is going to stay forever, and we still have to keep on going and thank them for what they’ve given us.
— Emery Allen
Reposted fromhwaiting hwaiting viafoodforsoul foodforsoul
fou
Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale statków nie buduje się po to, aby stały w portach.
— Grace Hopper
Reposted fromane ane viafoodforsoul foodforsoul
fou
Jeśli nie wierzysz w siebie to nie wierzysz w nic.
— usłyszane
Reposted fromresort resort viafoodforsoul foodforsoul
fou
Nic bardziej nas nie szarpie niż wspomnienie przegapionych okazji i zapach szczęścia, któremu pozwoliliśmy umknąć.
— Guillaume Musso – Dziewczyna z Brooklynu
Reposted fromnyaako nyaako viafoodforsoul foodforsoul
fou
Kiedy jestem zraniona zaczynam być cicho. Więc jeśli uważasz że Cię ignoruje, wiedz, że jest mi wtedy ciężko.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaupinthesky upinthesky

July 13 2019

fou
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— J. Walkiewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawwannie wwannie

July 12 2019

fou
fou
W końcu nie jesteś pewna, czy chce Ci się płakać, czy robić rewolucję.
- A. Larsson
Reposted fromwitchbitch witchbitch vianyaako nyaako
fou
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viaelinela elinela
fou
6373 8e2b 500
Reposted fromfungi fungi viaelinela elinela
fou
6374 78e9 500
Reposted fromfungi fungi viamirabilia mirabilia
fou
fou

July 11 2019

fou
Chciałabym być inna, odważniejsza.
— Jane Fonda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako

July 09 2019

fou
7677 df82 500
Reposted fromslodziak slodziak viawalkthemoon walkthemoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl