Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

fou
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viagabrynia gabrynia
fou
5584 9a4e 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaupinthesky upinthesky
fou
Bo szczęście właśnie na tym polega. Akceptować siebie na tyle, żeby nie pozwolić innym na ocenianie i określanie, kim masz być. Ty masz wiedzieć, kim chcesz być.
— Sławek Uniatowski dla magazynu "Miasto kobiet", lipiec 2018
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakudi kudi
fou
fou
4535 132d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoodforsoul foodforsoul
fou

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viafoodforsoul foodforsoul
fou
8632 1ce4
Reposted fromKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok viakudi kudi

July 10 2018

fou

July 08 2018

fou
2237 8c91
Reposted frommetadon metadon viapseudooptymistka pseudooptymistka
fou
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viakudi kudi
fou
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viakudi kudi

July 07 2018

fou
fou
fou
Exploration
fou
fou
6415 45b9
Reposted fromskrzacik skrzacik viabezwladnie bezwladnie
fou
6326 1c66 500
Reposted fromtutaj tutaj viapseudooptymistka pseudooptymistka

July 01 2018

fou
- Postanowiłam się zmienić. Próbuję nie dbać o to, co ludzie o mnie myślą. Dlatego jestem tutaj sama pośrodku niczego. W moim wieku jest to trochę głupie. Cholernie trudno jest być odważnym. 
— "Woman walks ahead"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viakudi kudi
fou
4659 6c1b
Reposted fromEtnigos Etnigos viacoeurina coeurina

June 11 2018

fou
Zamartwiając się tym, jak wypadniesz, przegrywasz. Po prostu daj z siebie wszystko.
— Usain Bolt
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl