Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2019

fou
fou
fou
fou
Reposted frombluuu bluuu
fou
8918 6529 500
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viaTheEvexe TheEvexe
fou
5196 6402 500
Reposted fromikhakima ikhakima vialaparisienne laparisienne

September 07 2019

fou
fou
W nieśmiałości, samotności tęskno
Odpływają najpiękniejsze lata

— Ralph Kaminski - Kosmiczne energie
Reposted fromirmelin irmelin viacomiendolirica comiendolirica
To, co rodzice nazywają wychowaniem, nie przynosi żadnego efektu wychowawczego. Ich słowa wpadają dzieciom jednym uchem, a wypadają drugim. Wychowanie dzieci dokonuje się, jeśli można tak powiedzieć, między wierszami. Jak dzieci uczą się radzić sobie z konfliktami? No właśnie, obserwują, jak dorośli to robią. Nic nie pomogą napomnienia, że należy ze sobą rozmawiać grzecznie, skoro oni sami obrzucają się wyzwiskami. Dzieci nie robią tego, co im mówimy, one robią to, co my robimy.
— Jesper Juul
Reposted fromkonrad konrad viacomiendolirica comiendolirica
fou
4663 24cc
Reposted fromkropq kropq viawwannie wwannie
fou
0887 da82 500
Reposted fromfiurka fiurka viafoodforsoul foodforsoul

September 03 2019

fou
8573 5ecb 500
Reposted fromxawery xawery viawwannie wwannie
fou
0000 0d1f 500
Reposted fromniente niente viafoodforsoul foodforsoul
fou
4423 fb88 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viafoodforsoul foodforsoul
fou
Chciałabym być władcą swoich emocji. Po prostu powiedzieć sobie: nie stresuj się tym, to nie ma znaczenia. Ale nie, wtedy muszę zacząć martwić się więcej.
Reposted fromchangecolour changecolour viafoodforsoul foodforsoul

September 01 2019

fou
2073 09d9 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianyaako nyaako
fou
9008 cafb
Reposted frompunisher punisher vianyaako nyaako
fou
(...) nie spieszyłem się do żeniaczki, bo po uszy byłem w książkach. To znaczy chciałem się ożenić, tylko że na okrągło coś czytałem (...) A dzisiaj w wolnym czasie... Już mnie opuściły dziwne wyobrażenia o szczęściu, dziewczyny już nie dla mnie, to co robić? Bez przerwy pić też się nie da, więc (...) cały czas siedzę w książkach.
— Bohumil Hrabal, spotkanie autorskie w restauracji Leśna (w: Stara rupieciarnia, tłum. A. Kaczorowski i J. Stachowski)

August 31 2019

fou
9561 6c12 500
dokładnie tak!
Reposted fromtimetolove timetolove vianyaako nyaako
fou
Nie wiedziałam, jak się rozmawia. Nie wiedziałam, jak się mówi do ludzi.
— M. Halber
Reposted fromdygoty dygoty vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl