Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

fou
3077 43fa
note.
Reposted fromhugmetight hugmetight viagabrynia gabrynia
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viagabrynia gabrynia
fou
Życie rozłoży Cię na łopatki, jeszcze czternaście razy do niedzieli. Wstawaj, dziś jest dopiero czwartek.
— lovinne
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viagabrynia gabrynia
fou
fou
2425 7bb0 500
fou
4414 4a65 500
Reposted frompimpus pimpus viaclerii clerii
9423 d30d 500

hazardgear:

knittingproblems:

I need this on a shirt or something

YES.

Reposted fromnighters nighters viadusix dusix
7910 87f9 500

redlipstickresurrected:

Maegami Mami aka マエガミマミ aka Mae Gami Mami (Japanese, b. Gunma prefecture, Japan) - Illustration for Magazine VERY December issue.

Reposted fromkimik kimik viacomiendolirica comiendolirica
5772 39b6 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viabezwladnie bezwladnie
fou
- Szkoda czasu i energii - Tomcio poklepał ją pobłażliwie po głowie. - Nie próbuj zmieniać nikogo. Ani niczego. To w tobie siedzi ta złość. W tobie, a nie w tym kimś są negatywne uczucia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viasoulwax soulwax
3487 a93b 500
Reposted fromturquoise turquoise viasoulwax soulwax

October 10 2017

2901 0274 500
Reposted frombrumous brumous viacomiendolirica comiendolirica
fou
7061 9a28 500
Reposted fromsavatage savatage viacomiendolirica comiendolirica
fou
5699 fc5a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viafoodforsoul foodforsoul

October 09 2017

fou
Ciągle wymagałem od ludzi przypominania mi, że nie jestem bezwartościowy i zasługuję na ich uwagę. Im bliżsi mi byli, tym częściej to robiłem. A to jest coś, co zabija relacje. Nawet te najlepsze. Bo pokazując, że nie znasz własnej wartości, tracisz ją w oczach innych.
— Przemyślenia Trzeźwego Człowieka
Reposted fromstormymind stormymind viasoulwax soulwax
It’s never too late to change the road you’re on.
— Unknown
(via thoughtkick)
fou
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viakudi kudi
fou
8065 b9f1 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viasoulwax soulwax
fou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl