Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

fou
7321 39bc 500
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viagabrynia gabrynia
2617 6bf3

April 28 2017

fou
fou
5539 d78a 500
By L7m - in Vannes, France.
Reposted fromcorvax corvax viacoeurina coeurina
fou
7604 f1cd 500
credits to @noticeable
2913 56f6 500
Reposted fromquirkygirl12345 quirkygirl12345 viacoeurina coeurina
fou
7981 df1b
Reposted fromepidemic epidemic viacomiendolirica comiendolirica
5188 66f0 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viacoeurina coeurina

April 27 2017

fou
fou
3078 7e66 500
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viaSilentForest SilentForest
2494 e626 500

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

fou
0539 b4f2 500
Reposted frommslexi mslexi viacoeurina coeurina
fou
Reposted frombluuu bluuu viakudi kudi
9897 9d09 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viagabrynia gabrynia
fou

Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia. (...) Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.

Bądź sobą. Jesteś dość dobry. Twoje ciało oszaleje od hormonów, ale i tak mu ufaj. Twoje serce będą rozsadzać sprzeczne emocje, ale i tak go słuchaj. Nie zmieniaj swojego ciała, swoich opinii i swoich wartości dla taniego poklasku.
I jak śpiewa Paisley, nie bój się. Masz jeszcze dużo czasu do najlepszych lat swojego życia.
Później jest lepiej. Zaufaj mi.
A jeszcze lepiej, zaufaj sobie.

— R. Brett
Reposted fromswojszlak swojszlak viagabrynia gabrynia
fou

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakudi kudi
fou
Reposted fromoll oll viakudi kudi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl